Çevre Politikamız

Aydın Örme San. ve Tic. A.Ş. olarak, yapmakta olduğumuz üretimin çevreye etkisini azaltmayı taahhüt ediyoruz. Bu taahhüt; dünya çapındaki tüm tedarik zincirimizden üretim yaptığımız çeşitli ürünlerin çevresel açıdan sürdürülebilir üretimi hedeflemenin yanı sıra üretim sahamız, ofislerimiz dahil olmak üzere kendi operasyonlarımızın çevre etkisinin en aza indirilmesini de içermektedir. Faaliyet gösterdiğimiz alanda çevre mevzuatına uymakla birlikte, çevre açısından sürdürülebilir uygulamaları desteklemeye ve mümkün olan noktalarda çevre yönetimimizi sürekli iyileştirmeye çabalıyoruz.

Üretim faaliyetlerimize ve tedarik zincirimize yaklaşımımızda bize rehberlik eden altı çevresel odak noktamız bulunmaktadır:

 • Sorumlu Tedarik
  Tedarik zincirimizdeki sürdürülebilir ve izlenebilir kaynaklardan materyal ve ürün satın almayı hedefleyeceğiz. Kendi üretim ve ticari faaliyetlerimiz için ürün ve hizmet tedariğinde materyal ve ürünlerin çevreye etkisini dikkate alacağız.
 • Kimyasal Maddeler ve Kirliliğin Yönetimi
  Zararlı kabul edilen maddelerin kullanımının ve deşarjının sıfırlanmasını sağlamak üzere tedarik zincirimizle işbirliği yapacağız. Üretim tesisi ve proseslerinde daha güvenli alternatiflerin arayışında olacak, kirliliğin önlenmesi, kontrol altına alınması için uygun önlemlerin yürürlükte olmasını sağlamaya çalışacağız.
 • Kaynaklar ve Atık
  Ürünlerimizdeki yenilenebilir olmayan materyal miktarını azaltmaya, ambalajlama oranlarımızı düşürmeye, ürünlerimizin yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi için fırsatları bulmaya odaklanacağız.
 • Enerji Verimliliği ve Sera Gazları
  Üretim tesisimizin, ofislerimizin ve dağıtım ağımızın enerji verimliliğini artırmaya ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya çabalayacak ve enerji verimliliğinde iyileştirme yapmak üzere tedarik zincirimizle birlikte çalışacağız.
 • Suyun Verimli Kullanılması ve Korunması
  Üretim süreçlerimizde suyun daha verimli kullanılması ve korunmasına yönelik olanakları arayacağız ve tedarik zincirimiz ile birlikte çalışacağız.
 • Hayvan Hakları ve Biyoçeşitlilik
  Ürünlerimizin imalatında hayvan haklarına saygılı davranılmasını sağlayacağız ve üretim faaliyetlerimizde biyolojik çeşitliliği iyileştirmeye yönelik olanakları arayacağız, tedarik zincirimiz ile birlikte çalışacağız.

Yönetim Kurulumuzun önderliğinde, çevre yönetim sistemimizi kendi üretim, ticari faaliyetlerimizin ve tedarik zincirimizin bir parçası haline getireceğiz.

 • Çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize net görev ve sorumluluklar vereceğiz, yatırım ve satın alma kararlarında çevreyle ilgili konuları dikkate alacağız.
 • Uygunluğu denetlemek ve gerektiğinde önleyici ve düzeltici faaliyetleri belirlemek amacıyla izleme ve denetim programı geliştireceğiz.
 • Kurumumuz ve tedarik zincirimiz içerisinde yeterlik oluşturmak için eğitim ve iletişimi içeren sürekli bir programla, çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle aktif olarak etkileşimde olacağız.
 • Hedeflerimizi ve taahhütlerimizi her yıl gözden geçirecek ve çevre performansımızda düzenli olarak raporlayacağız.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan AYDIN

Aydın Örme San. ve Tic. A.Ş.

Aydın Örme San. ve Tic. A.Ş.

Saray Mahallesi Naya Sokak No:2 Kat 1
Ümraniye / İstanbul - Türkiye

TEL: +90 216 633 24 24

FAX: +90 216 633 24 34

info@aydinorme.com.tr

Aydın Örme San. ve Tic. A.Ş.
Akyazı Fabrika

Küçücek İstiklal Mah. Fabrikalar Cad. No:25/A
Akyazı 54400 Sakarya, TURKEY

TEL: +90 264 415 15 15

TEL: +90 264 462 47 90

TOP